06 Sty 2010 - POWITANIE

Jesienią 2009 roku ukazał się taki oto komunikat:

?Z niemałą radością pragniemy poinformować, że wstępne prace techniczne nad serwisem internetowym ABSOLWENTAR, tworzonym pod auspicjami Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie, dobiegają końca.?

Nie jest to pierwsza internetowa próba zaprezentowania się Klubu Absolwentów AR, gdyż strona Klubu i forum ABSOLWENTAR istniały już wcześniej. Jednak problemy organizacyjno - techniczne (normalne w sytuacji reorganizacji uczelni, w latach 2008-2009) uniemożliwiły nam kontynuowanie tamtych inicjatyw i zobligowały do utworzenia nowego serwisu, którym będziemy mogli samodzielnie i na bieżąco administrować. Mamy nadzieję, że tym razem nasze prace będą miały bardziej trwały charakter.

Aczkolwiek Stowarzyszenie ?ABSOLWENTAR? powstało i będzie rozwijało się na bazie absolwentów nieistniejącej już Alma Mater rolników, zootechników, mechaników, rybaków, przetwórców, ekonomistów i innych specjalności - podobno ?wiejskich? - to przecież w żaden sposób nie może to stać się przyczyną zawężenia obszaru naszych zainteresowań oraz zacieśniać kręgów naszych przyjaciół i znajomych. Zwracamy uwagę na to, że Statut Stowarzyszenia ?Absolwentar? przewiduje współpracę z członkami honorowymi i członkami-współpracownikami, których na co dzień nazywamy po prostu sympatykami lub przyjaciółmi.

Konsekwentnie podkreślamy, że Serwis Internetowy ABSOLWENTAR jest ?obiektem? otwartym na wszystkich ludzi, którzy chlubią się różnorodnością zainteresowań i aktywnym podejściem do życia. Tutaj na pewno znajdziecie miejsce do przedstawienia spraw i problemów, które Was cieszą lub bulwersują. ABSOLWENTAR chętnie będzie gościł i prezentował różnorodne poglądy, niekoniecznie ?poprawne politycznie? i znajdujące powszechny poklask. U nas powinno znaleźć się miejsce dla prezentowania nawet skrajnych poglądów i dyskusji ostrych - byle ?o sprawie? a nie o osobie tego, który odważa się myśleć inaczej od nas!

Mamy nadzieję, że wszelkiej proweniencji ABSOLWENCI (każdy przecież ma jakiś dyplom, choć czasem schowany na dnie najgłębszej szuflady) znajdą czas i siły, aby tu opisać swoje sukcesy i kłopoty, od tych związanych z pracą i zawodem po swoje hobby, czas wypoczynku i wspomnienia rodzinne. Tu można będzie opisywać i komentować swoje i cudze sukcesy, dzieła nie tylko kulturalne, ale także zmiany w otoczeniu, a nawet bliskie i dalekie podróże.

Zapraszamy więc do odwiedzin i współpracy

ABSOLWENTAR-owcy

Jednocześnie serdecznie dziękujemy

za okazywaną nam przychylność i pomoc,

a szczególnie za możliwość ?zaparkowania? serwisu na serwerze

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

  • JMRektorowi

  • Pracownikom Centrum InformatykiKwiatek dla ZUT

Artykuły w « ABSOLWENTAR »

Komentarze *

Opcja komentarzy została wyłączona dla tego artykułu.