09 Sty 2010 - STOWARZYSZENIE ABSOLWENTAR

Po raz pierwszy grupa inicjatywna spotkała się 18 grudnia 2006 roku. Wówczas na spotkanie przybyło osiem osób, w tym JM Rektor prof. dr. hab. Jan Bronisław Dawidowski oraz pomysłodawca idei klubu, ówczesny Prorektor ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak. Ideą było utworzenie KLUBU ABSOLWENTA AKADEMII ROLNICZEJ w Szczecinie. Oficjalna i uroczysta inauguracja działalności Klubu Absolwenta Akademii Rolniczej odbyła się 10 marca 2007r. w Teatrze Polskim.

Następnie odbyło się kilka imprez organizowanych przez klubowiczów (m.in. spotkanie integracyjne w Ośrodku Naukowo Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej, w Ostoi).

Po roku działalności klubu została podjęta decyzja o powołaniu stowarzyszenia i przystąpiono do opracowywania jego statutu. Wkrótce złożono stosowne dokumenty do Krajowego Sądu Rejestrowego, ale, niestety, za pierwszym podejściem nie udało się zarejestrować ABSOLWENTAR?a. Aktywni i pełni zapału działacze Klubu zmienili nieco dokumenty, poprawili, udoskonalili i znów można było je złożyć w Sądzie. Wszystkie te starania zostały uwieńczone sukcesem:

22 lipca 2008 r. uzyskaliśmy wpis w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, w XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego - Stowarzyszeniu ABSOLWENTAR został nadany nr KRS 0000310514.


Obecnie działa aktywnie kilku członków stowarzyszenia, ale należą do niego także te osoby, które wcześniej zdeklarowały członkostwo w Klubie Absolwenta (w bazie danych absolwentów zarejestrowało się 574 osoby i większość przystąpiła do klubu). Oczkujemy na ich reaktywację - a warto, bo nasze możliwości będą tym większe, im będzie nas więcej.


Działania Stowarzyszenia ABSOLWENTAR ukierunkowane są na integrację środowiska absolwentów wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w przeszłości na Akademii Rolniczej. Nie będziemy jednak mieli przeciwko temu, aby szeregi stowarzyszenia zostały zasilone przez absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zapewne w przyszłości to Oni będą nadawać ton i wyznaczać kierunki działań stowarzyszenia.

Jednym z najważniejszych kierunków naszych działań jest promowanie absolwentów naszej Uczelni na terenie miasta, regionu i kraju - chcemy propagować ich osiągnięcia i sukcesy. Bardzo ważnym kierunkiem działania stowarzyszenia będzie rozwijanie współpracy zawodowej i kontaktów towarzyskich pomiędzy absolwentami. Chcemy także pielęgnować tradycje naszej Uczelni i jej wydziałów. Szczegółowe wytyczne do pracy stowarzyszenia zawarliśmy w Statucie, który udostępniamy w naszym serwisie internetowym - [url=http://www.absolwentar.zut.edu.pl/index.php]www.absolwentar.zut.edu.pl[/url].

20 października 2008 r. byliśmy gośćmi JM Rektora, któremu przedstawiliśmy możliwości i perspektywy naszej działalności. Otrzymaliśmy od Niego zapewnienie o ścisłej współpracy i pomocy w zakresie prowadzenia księgowości, opieki prawnej (przynajmniej w pierwszym okresie działalności) oraz pomieszczenia, w których mogliby spotykać się członkowie Stowarzyszenia. Dzięki temu mamy stałą siedzibę: 71-424 Szczecin, ul. Janosika 8, pok. 13.

Jesteśmy przekonani, że dzięki sprawnemu działaniu ABSOLWENTAR'a możliwe będzie korzystanie z funduszy unijnych oraz innych, zarezerwowanych przez Urząd Miasta czy Urząd Marszałkowski dla organizacji pozarządowych. To szansa dla wielu z nas.

W 2009 roku Akademia Rolnicza połączyła się z Politechniką Szczecińską ? powstała nowa uczelnia: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY. Zmiana ta nie zakończyła działalności Stowarzyszenia ABSOLWENTAR, wręcz przeciwnie - przekonani jesteśmy, że pielęgnowanie tradycji i pamiątek po Akademii Rolniczej jest tym bardziej cenne i ważne. Uważamy, że nie tylko my chcemy ocalić od zapomnienia dorobek naszej Alma Mater i czas spędzony w jej murach.

Namawiamy i zachęcamy do wstąpienia oraz do podjęcia czynnej działalności w ramach stowarzyszenia absolwentów. Prosimy także o przekazywanie informacji koleżankom kolegom o tym, że istniejemy i działamy. Wszyscy mamy wiele do zrobienia w naszym regionie, szczególnie w obszarze właściwego wykorzystania przyrody oraz rozwoju środowiska kulturowego wszędzie tam, gdzie dotarli i mieszkają oraz pracują nasi absolwenci. Wymiana informacji i doświadczeń, a nawet zwyczajne nawiązanie kontaktów towarzyskich powinno przysłużyć się jakości życia nas wszystkich. A więc

ABSOLWENCI - ŁĄCZMY SIĘ!

zgodnie z hasłem

Z ABSOLWENTAREM RAŹNIEJ!
Artykuły w « ABSOLWENTAR »

Komentarze *

Opcja komentarzy została wyłączona dla tego artykułu.